Song giới hoàng quân

Tên truyện: Song giới hoàng quân

Tác giả: Thụy Du

Thể loại: Đam mỹ, xuyên qua thời không, 1×1, HE.

Cp: Trong ngoài trái ngược cường công x tâm lý mạnh mẽ cường thụ.

Ngày bắt đầu: 4/8/18

Ngày kết thúc: 22/1/19

Văn án:

Chính là hoàn cảnh xuyên không kinh điển. Một ngày đẹp trời, chết, sau đó xuyên, liền gặp được công của đời mình. Này chính là lối mòn mà bao đời tác giả xuyên không đã đặt ra đó, người ta không có định phá đâu. Nên là… thắt dây an toàn vào đi các tình yêu. 🙂

Cảnh báo 1: Team song khiết đừng vào đây kẻo lại mất công phàn nàn. Thân mến. =v=

Cảnh báo 2: Vựa đường. Thỉnh liên hệ trước với hiệu trồng răng.

Cảnh báo 3:Tác giả không thạo viết cổ trang, nhưng ít ra thì logic trong truyện sẽ không có vấn đề nhiều. Hi vọng mọi người có thể chấp nhận.

Mục lục

Chương 1 – 5

Chương 6 – 10

Chương 11 – 15

Chương 16 – 17 (END)